Online privacybeleid

Straight To The Point (hierna: wij, ons of Straight To The Point) hecht belang aan uw privacy en zet zich in om die te beschermen. Dit beleid zet uiteen op welke basis de persoonsgegevens die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig, zodat u begrijpt wat onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn en hoe wij hiermee omgaan. Door https://straighttothepoint.be te bezoeken, aanvaardt u de in dit privacybeleid beschreven praktijken en stemt u ermee in.

In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij die gebruiken.

Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Dit zijn persoonsgegevens die betrekking hebben op u en die u aan ons verstrekt door formulieren in te vullen op https://straighttothepoint.be (hierna: onze website) of door telefonisch, per e-mail of op andere wijze met ons te communiceren. Hiertoe behoren persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u solliciteert voor een betrekking bij Straight To The Point, persoonsgegevens die u aan Straight To The Point verstrekt in het kader van de uitvoering van een contract of wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief van Straight To The Point. De door u verstrekte persoonsgegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • Uw contact- en identificatiegegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, enz.);
 • Persoonsgegevens in verband met een door u ingediende sollicitatie;
 • Persoonsgegevens die u verstrekt in verband met enquêtes of registraties op onze website.

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de volgende gegevens:

 • technische informatie, waaronder het gebruikte Internet Protocol (IP)-adres om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, ingestelde tijdzone, soorten browser plug-ins en versies daarvan, besturingssysteem en platform;
 • uw apparaat-ID;
 • informatie over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locator (URL), clickstream naar, door en van onze website (met inbegrip van datum en tijd), producten/diensten die u hebt bekeken of gezocht, paginaresponstijden, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina en telefoonnummers die worden gebruikt om onze klantendienst te bellen;

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een aangename ervaring te bieden wanneer u door onze website bladert en stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, zie ons cookiebeleid.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die wij van u hebben, gebruiken wij op de volgende manieren:

 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij:
  • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest efficiënte wijze voor u en uw computer/apparaat wordt weergegeven;
  • om u in voorkomend geval in kennis te stellen van wijzigingen in onze diensten of onze website;
  • om u zo nodig informatie te verstrekken over andere diensten die wij bieden en die vergelijkbaar zijn met de diensten die u al hebt gebruikt of waarnaar u hebt geïnformeerd;
  • om u zo nodig informatie te geven over goederen of diensten waarvan wij menen dat ze u kunnen interesseren;
  • om uw sollicitatie te bekijken en te beoordelen;
  • om te voldoen aan onze verplichtingen krachtens met u gesloten contracten of om u de informatie en diensten te bieden die u van ons vraagt.
 • Gegevens die wij van u verzamelen. Deze gegevens gebruiken wij:
  • voor het beheer van onze website en voor interne verrichtingen, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, test-, onderzoeks- en statistische doelen;
  • om onze website te verbeteren, zodat de inhoud op de meest efficiënte manier voor u en voor uw computer/apparaat wordt gepresenteerd;
  • om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u hiervoor kiest;
  • in het kader van onze inspanningen om de veiligheid van onze website te verzekeren;

Wie heeft toegang tot jouw gegevens? 

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening.

Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we je persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens Straight To The Point. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Je leest hier meer over in ons cookiestatement en het privacybeleid van deze partijen.

We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Straight To The Point bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens (kosteloos eenmaal per jaar). Mochten uw gegevens onjuist,  incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via privacy@sttp.be. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?

Straight To The Point maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen zoals bijvoorbeeld het versleutelen van gevoelige informatie en het hanteren van toegangscontroles tot onze locaties en autorisaties voor beperkte groepen medewerkers. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen.

De websites van Straight To The Point kunnen u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet aan Straight To The Point gelieerde websites. Straight To The Point heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Door deze website te gebruiken of op andere wijze in te stemmen met de voorwaarden van dit privacybeleid, erkent u dat u de voorwaarden van dit privacybeleid hebt gelezen en dat u instemt met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet.

Wij kunnen dit privacybeleid nu en dan wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst aanbrengen in dit privacybeleid, worden op deze pagina gepubliceerd en zo nodig per e-mail aan u bekendgemaakt. Controleer dus regelmatig of er updates of wijzigingen in het privacybeleid zijn aangebracht. Door deze website verder te gebruiken en/of uw relatie met Straight To The Point voort te zetten na de publicatie van wijzigingen in dit privacybeleid, geeft u aan dat u die wijzigingen aanvaardt. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 26 juni 2019.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke in het kader van dit privacybeleid is Straight To The Point met ondernemingsnummer 0629.637.094, gevestigd te Brigandshof 6 bus 2, 2440 Geel, België.

Vragen, opmerkingen en verzoeken betreffende het privacybeleid kunt u richten aan privacy@sttp.be.

Wil je meer weten of heb je een concrete vraag?

Neem dan eens een kijkje op mijn LinkedIn profiel of neem contact op:
CONTACT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram